Kalkulator uštede

Cijena struje: 0,86 €/kWh - uzeta je u obračun dnevna tarifa + PDV

Izračun je na bazi 5 sati potrošnje dnevno, nešto preko 1800 sati u godini dana!

Izračun je informativnog karaktera da biste dobili dojam o kojim se razlikama i vrijednostima radi, te se kao takav ne može koristiti za izračune

Broj žarulja u kućanstvu:

Obična žarulja Količina Štedna žarulja
25 W5 W
40 W8 W
60 W12 W
75 W15 W
100 W20 W
150 W30 W
Ukupan broj žarulja:0

Potrošnja € za

Obična žarulja Štedna žarulja
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
Ukupna potrošnja: 0.00 0.00
  • Radni vijek obične žarulje - 1500 sati
  • Radni vijek štedne žarulje - 6000 sati